SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 19. Četvrtak, 30. lipnja 2011.
GRAD OPATIJA
Moscenicka_draga-001

24.

Na temelju članka 9. Odluke o visini spomeničke rente (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 41/ 10) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 30/09 - ispravak), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 28. lipnja 2011. godine donosi

I. IZMJENE I DOPUNE
Programa utroška sredstava spomeničke rente
za 2011. godinu

Članak 1.

Članak 1. Programa utroška spomeničke rente za 2011. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 48/10) mijenja se i glasi:

»Grad Opatija planira ostvariti sredstva spomeničke rente za 2011. godinu u ukupnom iznosu od 3.050.000,00 kn, i to po osnovu:

a) stope od 0,05% ukupnog prihoda ostvarenog obavljanjem gospodarske djelatnosti u zaštićenom nepokretnom kulturnom dobru ili na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline 250.000,00 kn

b) površine objekta u kojem obavlja gospodarska djelatnost u zaštićenom nepokretnom kulturnom dobru ili na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline 2.800.000,00 kn. Neutrošena sredstva iz 2010. godine koja se prenose u 2011. godinu iznose 1.586.919,00 kn.«

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»Sredstva iz članka 1. stavka 1 utrošit će se za sljedeće namjene:

1.Sufinanciranje obnove fasada
i krovova 1.200.000,00 kn,

2.Sanaciju obalnog puta na dionici
Punta Kolova 508.502,00 kn,

3.Izradu izvedbenog projekta uređenja
Starog grada u Veprincu (Brituh) 19.692,00 kn,

4.Održavanje parkova i drvoreda 221.806,00 kn,

5.Rješavanje pristupačnosti osoba s
invaliditetom (rukohvat u parku Dražica) 30.000,00 kn,

6.Uređenje gornjeg sloja na nerazvrstanim
cestama (popločavanje nogostupa
žutim pločicama) 500.000,00 kn,

7.Kultiviranje novih zelenih površina

- sanacija i fitopatološki pregled stabala 25.000,00 kn,

- dovršenje uređenja Parka Škrbići 50.000,00 kn,

8.Dogradnja mreže za navodnjavanje 21.600,00 kn,

9.Proširenje dekorativne rasvjete
(Cikas palma i kip I. Duncan) 40.000,00 kn,

10.Rekonstrukciju ograde obalnog puta 23.400,00 kn,

11.Popločavanje obalnog puta Zert-Dražica 300.000,00 kn,

12.Dohranu pijeskom na plaži Tomaševac 50.000,00 kn,

13.Izradu projektne dokumentacije za
dohranu plaže Črnikovica 60.000,00 kn.

Sredstva iz članka 1. stavka 2. utrošit će se za sljedeće namjene:

1.Sufinanciranje obnove fasada
i krovova 1.494.593,00 kn,

2.Sanaciju obalnog puta na dionici
Punta Kolova 92.326,00 kn.«

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 410-01/10-01/44

Ur. broj: 2156/01-01-11-2

Opatija, 28. lipnja 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik

O'Brien Sclaunich, dipl. oec., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr