SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 18. Utorak, 21. lipnja 2011.
GRAD RIJEKA
Moscenicka_draga-001

63.

Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09 i 11/10) i članka 57. stavka 1. Odluke o najmu stanova (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/11 i 15/11- ispr.) Gradonačelnik Grada Rijeke dana 21. lipnja 2011. godine, donio je

PRAVILNIK
o određivanju minimalnih tehničkih uvjeta uređenja
stanova u vlasništvu Grada Rijeke

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuju minimalni tehnički uvjeti uređenja koje mora zadovoljavati stan i stambeni prostor u vlasništvu Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: stan) prije njegova davanja u najam radi osposobljavanja za redovno stanovanje.

Članak 2.

Ovaj se Pravilnik ne primjenjuje na stan koji ne ispunjava minimalne tehničke uvjete iz članka 3. ovoga Pravilnika, ako osoba kojoj se stan daje u najam potpiše izjavu da preuzima stan u viđenom stanju, da će o svom trošku izvesti radove kojima se stan dovodi u stanje pogodno za stanovanje te da se odriče prava potraživanja sredstava uloženih u uređenje stana.

Članak 3.

Pod ispunjavanjem minimalnih tehničkih uvjeta uređenja stana iz članka 1. ovoga Pravilnika, podrazumijeva se izvođenje sljedećih radova:

1. Vodoinstalaterski radovi i to:

-zamjena dovodne i odvodne instalacije i kanalizacije,

-postavljanje sanitarne opreme: vodokotlića komplet (kutni ventil, fleksibilna cijev, ispirna cijev), WC školjke, umivaonika sa miješalicom, kupaonske kade odnosno tuš kade sa tuš miješalicom,

-postavljanje električnog ili plinskog bojlera.

2. Elektroinstalaterski radovi i to:

-izrada instalacije na način da je u funkciji primar i sekundar, razvodna ploča te razvod instalacije u stanu,

-zamjena dotrajalih grla, utičnica i prekidača,

-postavljanje žarulja,

-zamjena razvoda po nalogu HEP-a.

3. Zidarski radovi i to:

-sanacija vlage te otklanjanje uzroka vlage,

-grubo i fino žbukanje zidova,

-gletanje zidova,

-radovi na hidroizolaciji i betonskim podlogama podova,

-ugradnja gips kartonskih ploča kod pregradnje ili sanacije zidova i stropova.

4. Gradnja novog ili adaptacija postojećeg sanitarnog čvora i to:

-ugradnja ili zamjena sanitarnih uređaja, instalacija, podne i zidne keramike.

5. Stolarski i bravarski radovi i to:

- zamjena vanjske i unutarnje stolarije ili bravarije.

6. Staklarski radovi i to:

- zamjena razbijenih stakala.

7. Podopolagački radovi i to:

-popravak ili zamjena dotrajalog parketa, laminata, keramičkih pločica i slično.

8. Krovopokrivački radovi na samostojećim objektima i to:

- popravak ili zamjena pokrova te sanacija ravnog krova,

- zamjena ili popravak limarije.

Članak 4.

U slučaju kada je radi osposobljavanja stana za redovno stanovanje u smislu članka 3. ovoga Pravilnika potrebno zadrijeti u zajedničke dijelove i uređaje u zgradi, popravci i zamjena elemenata u zajedničkim dijelovima i uređajima u zgradi izvršit će se sukladno zakonu kojim se uređuje vlasništvo i druga stvarna prava, ako se isti odnose na postavljanje elektro, plinske, vodovodne, telefonske i druge instalacije pod uvjetom da su dotrajali odnosno da nisu prikladni za uporabu.

Članak 5.

Osim radova utvrđenih u članku 3. i 4. ovoga Pravilnika, Gradonačelnik Grada Rijeke može, kada se to ocijeni opravdanim, utvrditi potrebu izvođenja i drugih radova radi osposobljavanja stana za redovno stanovanje.

Članak 6.

Radovi utvrđeni ovim Pravilnikom izvode se na teret proračunskih sredstava Grada Rijeke, ovisno o raspoloživim proračunskim sredstvima, pod uvjetom da nisu obuhvaćeni rizicima utvrđenim ugovorom o osiguranju zgrade (npr. požar, lom i puknuće cijevi i slično) kojeg sa osiguravateljem sklapa upravitelj zgrade u kojoj se nalazi stan.

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o određivanju minimalnih tehničkih uvjeta uređenja stanova u vlasništvu Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 10/03).

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-01/11-04/48-55

Ur. broj: 2170/01-15-00-11-1

Rijeka, 21. lipnja 2011.

Gradonačelnik
mr. sc. Vojko Obersnel, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=728&mjesto=51000&odluka=63
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr