SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 18. Utorak, 21. lipnja 2011.
GRAD RIJEKA
Moscenicka_draga-001

61.

Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09 i 11/10) i članka 54. Odluke o najmu stanova (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/11 i 15/11 - ispr.) Gradonačelnik Grada Rijeke dana 21. lipnja 2011. godine, donio je

ZAKLJUČAK
o utvrđivanju visine slobodno ugovorene najamnine

Članak 1.

Ovim se Zaključkom utvrđuje visina slobodno ugovorene najamnine za stan odnosno stambeni prostor u vlasništvu Grada Rijeke.

Ovaj se Zaključak primjenjuje i na stan odnosno stambeni prostor kojim gospodari Grad Rijeka.

Članak 2.

Visina slobodno ugovorene najamnine iz članka 1. ovoga Zaključka, utvrđuje se za metar četvorni stana odnosno stambenog prostora, kako slijedi:

- za stan 8,71 kn/m2,

- za stambeni prostor 3,82 kn/m2.

Članak 3.

Slobodno ugovorena najamnina iz članka 2. ovoga Zaključka raspoređuje se:

- kao doprinos za zajedničku pričuvu zgrade,

- razlika, kao sredstva Proračuna Grada.

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ovoga Zaključka prestaje važiti Zaključak o utvrđivanju visine slobodno ugovorene najamnine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 50/07) osim članka 2. stavka 1. podstavka 2. toga Zaključka, koji se i nadalje primjenjuje na ugovore o davanju u najam stanova II. kategorije sklopljene na temelju Odluke o davanju stanova u najam (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 7/02, 10/09 i 18/06) i to do isteka vremena na koje su ti ugovori sklopljeni.

Članak 5.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-01/11-04/47-55

Ur. broj: 2170/01-15-00-11-1

Rijeka, 21. lipnja 2011.

Gradonačelnik
mr. sc. Vojko Obersnel, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=728&mjesto=51000&odluka=61
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr