SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 16. Ponedjeljak, 6. lipnja 2011.
OPĆINA MRKOPALJ
Moscenicka_draga-001

9.

Na temelju čl. 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 29. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/ 09 i 34/09 ispr.) Općinsko vijeće Općine Mrkopalj na sjednici održanoj dana 26. svibnja 2011. godine donosi

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2011.

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U Proračunu Općine Mrkopalj za 2011.godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 56/10) čl. 1. mjenja se i glasi:

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 2.

U članku 2. prihodi i rashodi po ekonomskoj klasifikaciji povećavaju se ili smanjuju kako su utvrđeni u Računu prihoda i rashoda Proračuna za 2011. godinu.

Članak 3.

Rashodi poslovanja i izdaci za nabavu nefinancijske imovine raspoređuju se po izvorima, korisnicima, aktivnostima i projektima u Posebnom dijelu ovih izmjena i dopuna Proračuna.

Članak 4.

Ove Izmjene i dopune proračuna za 2011. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/11-01/01

Ur. broj: 2112-05-01-11-1

Mrkopalj, 26. svibnja 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik
Mario Blašković, v. r.

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2011. GODINU

PRIHODI I PRIMICI

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

I. Izmjene i dopune Proračuna za 2011.   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr