SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 23. Petak, 9. srpnja 2004.
GRAD KASTAV
Grad Kastav

30.

Na osnovi članka 21. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu - pročišćeni tekst (»Narodne novine« broj 26/03) i članka 15. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01) Gradsko vijeće Grada Kastva, na 7. sjednici održanoj dana 1. srpnja 2004. godine, donijelo je

I. IZMJENU I DOPUNU PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2004. godinu

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2004. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 4/04) članak 2. mijenja se i glasi:

»Sredstva za ostvarenje ovog Programa čine:

1. prihodi od komunalne naknade 1.870.000,00 kuna

2. prihodi od naknada za grobna mjesta 170.000,00 kuna


UKUPNO 2.040.000,00 kuna

Sredstva komunalne naknade u iznosu 225.000,00 kuna koristit će se za financiranje vatrogasne djelatnosti.«

Članak 2.

U članku 3. točki 4. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA, stavak 3. mijenja se i glasi:

»Sredstva za izvršenje ovih radova planiraju se u iznosu od 404.000,00 kuna, a financirat će se iz sredstava komunalne naknade.«

Članak 3.

Ova I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2004. godinu stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/04-01/7

Ur. broj: 2170-05-01-1-03-6

Kastav, 1. srpnja 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik
Gradskog vijeća Grada Kastva
Ivo Mladenić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr