SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 15. Petak, 27. svibnja 2011.
OPĆINA OMIŠALJ
Moscenicka_draga-001

21.

Na temelju članka 251. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 i 38/09) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09), po prethodno pribavljenom mišljenju Turističke zajednice Općine »Njivice - Omišalj«, Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici održanoj 12. svibnja 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o zabrani i ograničenju izvođenja građevinskih radova
na području općine Omišalj

I. UVODNA NAPOMENA

Članak 1.

Ovom se odlukom zabranjuje ili ograničava izvođenje građevinskih radova na području Općine Omišalj, tj. određuju se vrste radova, područja, godišnje kalendarsko razdoblje i vrijeme u kojem se zabranjuje ili ograničava izvođenje građevinskih radova.

II. ZABRANA I OGRANIČENJE IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA

1. Vrste građevinskih radova koji se zabranjuju ili ograničavaju

Članak 2.

Pod građevinskim radovima koji se u smislu ove Odluke zabranjuju ili ograničavaju, smatraju se svi zemljani iskopi, rušenja, zidanje odnosno izrada konstruktivnih dijelova građevine, betoniranje, vanjsko žbukanje i izrada krova - sve neovisno o načinu gradnje, te unutarnji građevinski radovi - izrada podloga i pregrada, žbukanje i slično koji se izvode uz upotrebu građevinskih strojeva, te obrtnički radovi na izradi električnih i vodovodnih instalacija.

2. Područje zabrane ili ograničenja građevinskih radova

Članak 3.

Izvođenje građevinskih radova zabranjuje se ili ograničava, na područjima turističkih mjesta kako slijedi:

a) naselje Njivice

b) dio naselja Omišalj i to: sve ulice stare jezgre, Veli Kijec, Mali Kijec, Stran, Večja, Jadranska ulica, Zagradi, Riva, Kančinar, Pod Kačini, Buč, Brgučena, Medermunići, Bjanižov, Baječ i Pušća.

3. Godišnja (kalendarska) razdoblja zabrane ili ograničenja građevinskih radova

Članak 4.

Građevinski radovi se zabranjuju ili ograničavaju za vrijeme sezone.

U smislu stavka 1. ovog članka sezonom smatraju se godišnja (kalendarska) razdoblja od 1. lipnja do 1. rujna.

4. Vrijeme zabrane ili ograničenja građevinskih radova

Članak 5.

Za područja i u razdobljima iz članka 3. i 4. ove Odluke, građevinski radovi se potpuno zabranjuju od 00,00 do 24,00 sata.

Članak 6.

Iznimno, od odredaba članka 3., 4. i 5. ove Odluke Općinski načelnik Općine Omišalj može odobriti izvođenje građevinskih radova zbog interventnih radova.

III. NADZOR PROVEDBE ODLUKE

Članak 7.

Za nadzor provedbe ove Odluke određuje se Upravni odjel Općine Omišalj na način da će utvrditi svaku gradnju, odnosno izvođenje pojedinih građevinskih radova, investitora odnosno izvođača koji gradi i izvodi radove, ili izvodi radove protivno propisanim goraničenjima iz ove Odluke, te protiv njega podnijeti prijavu.

IV. PREKRŠAJNE SANKCIJE

Članak 8.

U slučaju izvođenja građevinskih radova protivno propisanim vremenskim ograničenjima (članak 4. i 5. ove Odluke) izvođač će se kazniti novčanom kaznom sukladno prekršajnim odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji i to:

a) novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba u svojstvu izvođača,

b) novčanom kaznom u iznosu od 25.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba u svojstvu izvođača.

Članak 9.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o zabrani i ograničenju građevinskih radova na području Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 08/00).

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/3

Ur. broj: 2142-06-11-01-8

Omišalj, 12. svibnja 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr