SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 15. Petak, 27. svibnja 2011.
OPĆINA OMIŠALJ
Moscenicka_draga-001

19.

Temeljem članka 26. stavka 3. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 12. svibnja 2011. godine, donijelo je

PRVE IZMJENE I DOPUNE
Plana gradnje komunalnih vodnih građevina
za 2011. godinu

Članak 1.

U Planu komunalnih vodnih građevina za 2011. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 51/ 10), članak 3 mijenja se i glasi:

U 2011. godini planirani su rashodi za sljedeće investicije:

Članak 2.

Ova Izmjena i dopuna Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2011. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/3
Ur. broj: 2142-06-11-01-6
Omišalj, 12. svibnja 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ
Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr