SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 15. Petak, 27. svibnja 2011.
OPĆINA OMIŠALJ
Moscenicka_draga-001

18.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 proč. tekst 82/ 04, 178/04, 38/09 i 7/09) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/ 09), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 12. svibnja 2011. godine, donijelo je

PRVE IZMJENE I DOPUNE
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2011. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 51/10) članak 1. mijenja se i glasi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

Sredstva potrebna za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture utvrđena u članku 1. osiguravaju se kako slijedi:

1. sredstva potrebna za gradnju nerazvrstanih cesta (poz. 90.01, 90.02, 90.001 ) u ukupnom iznosu od 1.825.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 1.581.000,00 kn i prihoda od prodaje zemljišta u iznosu od 244.000,00 kn,

2. sredstva potrebna za gradnju javnih površina ,Lukobran Njivice (poz 125.06) u iznosu od 1.000.000,00 kn osiguravaju se iz komunalnog doprinosa u iznosu od 675.000,00 kn i prihoda od koncesija u iznosu od 325.000,00 kn,

3. sredstva potrebna za gradnju tržnice -tržnica Omišalj - izrada projekta (poz 146) u iznosu od 50.000,00 kn osiguravaju se iz komunalnog doprinosa,

- sredstva potrebna za gradnju objekata i uređaja javne rasvjete (poz 126 i 126.1) u iznosu od 445.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava komunalnog doprinosa,

4. sredstva potrebna za pripremu zemljišta za gradnju (poz.137, 135.1) u ukupnom iznosu od 970.000,00 kn osiguravaju se iz komunalnog doprinosa 802.000,00 kn, sredstava sufinanciranja (Dine petrokemije) 28.000,00 kn, sredstava sufinanciranja katastarske izmjere 50.000,00 kn i prihoda od poreza za izgradnju kapitalnih projekata značajnih za razvoj otoka HBOR u iznosu od 90.000,00 kn.

5. sredstva potrebna za gradnju odlagališta komunalnog otpada Treskavac (poz 124.2) u ukupnom iznosu od 160.000,00 kn osiguravaju se u cijelosti iz prihoda od poreza za izgradnju kapitalnih projekata značajnih za razvoj otoka HBOR.

6. sredstva potrebna za gradnju groblja (poz 130.6, 130.8) u ukupnom iznosu od 270.000,00 kn, osiguravaju se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 20.000,00 kn i naknade za prodaju grobnica u iznosu od 250.000,00 kn.

Preostala sredstva komunalnog doprinosa u iznosu od 60.000,00 kn utrošiti će se za:

- gradnju rasvjete u autokampu Pušća u Omišlju u iznosu od 160.000,00 kn.

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/3

Ur. broj: 2142-06-11-01-5

Omišalj, 12. svibnja 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

 

Prve Izmjene i dopune Programa gradnje o  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr