SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 15. Petak, 27. svibnja 2011.
OPĆINA OMIŠALJ
Moscenicka_draga-001

17.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 proč. tekst 82/ 04, 178/04, 38/09 i 7/09) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/ 09), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 12. svibnja 2011. godine, donijelo je

PRVE IZMJENE I DOPUNE
Programa održavanja komunalne infrastrukture
za 2011. godinu

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 51/10) članak 1. mijenja se i glasi:

»Održavanje komunalne infrastrukture za 2011. godinu i visina potrebnih sredstava za obavljanje pojedinih djelatnosti utvrđuje se kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa utvrđuju se u ukupnom iznosu od 8.695.000,00 kuna.

Sredstva iz stavka 1. ovog članka osiguravaju se iz:

- sredstava komunalne naknade u iznosu od 8.014.000,00 kn,

- sredstava vodnog doprinosa u iznosu od 150.000,00 kn,

- sredstava koncesija na pomorskom dobru u iznosu
od 31.000,00,

- donacije Turističke zajednice u iznosu od 300.000,00,

- pomoći Ministarstva i PGŽ u iznosu od 200.000,00.

Preostali iznos komunalne naknade od 804.000,00 kn namjenski će se utrošiti u sljedeće programe:

- gradnja vrtića 195.000,00,

- djelatnost vatrogasnih postrojbi, u iznosu od 497.000,00 kn,

- održavanje objekata školskog i predškolskog sadržaja
u iznosu od 112.000,00 kn.«

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/3
Ur. broj: 2142-06-11-01-4
Omišalj, 12. svibnja 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

 

Prve Izmjene i dopune Programa održavanj  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr