SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 15. Petak, 27. svibnja 2011.
OPĆINA OMIŠALJ
Moscenicka_draga-001

16.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08)i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/ 09) Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 12. svibnja 2011. god. donijelo je

PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
OPĆINE OMIŠALJ ZA 2011. GOD. I PROJEKCIJA ZA 2012. I 2013. GOD.

Članak 1.

U Proračunu Općine Omišalj za 2011. god. i projekcijama za 2012. i 2013. god. (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 51/10), članak 1. mijenja se i glasi: Proračun Općine Omišalj za 2011. god. i projekcije za 2012. i 2013.god. (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od

OPĆI DIO

Članak 2.

U članku 2. Prvih izmjena i dopuna Proračuna prihodi i rashodi te primici i izdaci povećavaju se odnosno smanjuju kako slijedi:

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE OMIŠALJ ZA 2011.GOD. I PROJEKCIJA
ZA 2012. I 2013. GODINU.

Posebni dio - Članak 3.

Članak 3. mijenja se i glasi: Rashodi i izdaci u Proračunu iskazani su prema programskoj, ekonomskoj, funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja i raspoređuju se po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 4.

Ove Prve izmjene i dopune Proračuna Općine Omišalj stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/3

Ur. broj: 2142-06-11-01-3

Omišalj, 12. svibnja. 2011

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

 

Prve Izmjene i dopune Proračuna Općine O  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr