SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 22. Petak, 2. srpnja 2004.
OPĆINA VIŠKOVO
Općina Viškovo

23.

Na temelju članka 27. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01 i 15/04), a u svezi članka 27. Statuta Javne ustanove Narodne knjižnice i čitaonice »Halubajska zora« Općinsko vijeće Općine Viškovo na 34. sjednici održanoj 30. lipnja 2004. godine donijelo je

ODLUKU
o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja
Javne ustanove Narodne knjižnice i čitaonice
»Halubajska zora«

I.

Raspisuje se natječaj za imenovanje ravnatelja Javne ustanove Narodne knjižnice i čitaonice »Halubajska zora« slijedećeg sadržaja:

Na temelju članka 27. Statuta Javne ustanove Narodne knjižnice i čitaonice »Halubajska zora, Općinsko vijeće Općine Viškovo raspisuje

NATJEČAJ
za imenovanje ravnatelja Javne ustanove
Narodne knjižnice i čitaonice »Halubajska zora«

Uvjeti:

Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za diplomiranog knjižničara propisane člankom 34. stavak 4. Zakona o knjižnicama.

Uz prijavu je potrebno priložiti:

- životopis

- diplomu ili ovjerenu presliku o stručnoj spremi

- domovnicu

- uvjerenju o nekažnjavanju

Mandat ravnatelja traje 4 godine, a ista osoba može biti ponovno birana za ravnatelja.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave natječaja.

Prijave se podnose na adresu: Republika Hrvatska, Primorsko-goranska županija, Općina Viškovo, 51216 Viškovo, Vozišće 3, s naznakom »Natječaj za ravnatelja Javne ustanove Narodne knjižnice i čitaonice »Halubajska zora - ne otvarati«.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati, a o rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno izvješteni.

II.

Zadužuje se Upravni odjel ureda načelnika da objavi natječaj u javnom glasilu.

Klasa: 021-04/04-01/11

Ur. broj: 2170-09-04-1-12

Viškovo, 30. lipnja 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Općinskog vijeća
Radovan Brnelić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr