SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 22. Petak, 2. srpnja 2004.
OPĆINA VIŠKOVO
Općina Viškovo

21.

Na temelju članka 27. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine« Primorsko goranske županije broj 24/01 i 15/04), i članka 11. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 30/94, 68/98 i 61/00 - pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 34. sjednici održanoj 30. lipnja 2004. godine donijelo je sljedeću

ODLUKU
o V. Izmjeni i dopuni dvogodišnjeg programa mjera za unapređenje stanja u prostoru za prostor Općine Viškovo za razdoblje od listopada 2002. godine
do listopada 2004. godine

Članak 1.

U Programu mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Viškovo za razdoblje od listopada 2002. do listopada 2004. godine (»Službene novine« PGŽ broj 20/02), u poglavlju

»I. Program mjera za unapređenje stanja u prostoru«:

Točka »2. Izrade novih prostornih planova«., «, podtočka « 2.2. Detaljni planovi uređenja « iza posljednje alineje dodaje se nova i glasi:

- Detaljni plan uređenja »Poslovni kompleks Filton«. Granica obuhvata plana su katastarske čestice k.č 4056/1,2; 4059/1,4,5,7; 4058/2,3,5 sve k.o Viškovo. Površina obuhvata plana je cca 0,66 ha. Postojeća izgradnja u području sastoji se od benzinske postaje i poslovne građevine. Planira se nova izgradnja građevina poslovne namjene, uređenje priključaka infrastrukture, te uređenje prometnica i parkirališta unutar područja obuhvata.

- Detaljni plan uređenja »Poslovni kompleks Ark - Mihelić« Granica obuhvata plana su katastarske čestice k.č 4090; 4091; 4092 sve k.o Viškovo. Površina obuhvata plana je cca 0,75 ha. Planira se nova izgradnja građevina poslovne namjene, uređenje priključaka infrastrukture, te uređenje prometnica i parkirališta unutar područja obuhvata.

Izrada plana uvjetovana je Prostornim planom bivše Općine Rijeka (Odluka o prostornom planu Općine Rijeka, »Službene novine« broj 8/86, 27/88 i 12/95).

Članak 2.

Izmjena i dopuna programa mjera za unapređenje stanja u prostoru će biti pohranjena u pismohrani Općine Viškovo.

Članak 3.

Ova izmjena i dopuna programa mjera za unapređenje stanja u prostoru će biti objavljena u službenom glasilu Primorsko-goranske županije i stupa na snagu danom objave.

Klasa: 021-04/04-01/11

Ur. broj: 2170-09-04-1-10

Viškovo, 30. lipnja 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Općinskog vijeća
Radovan Brnelić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr