SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 14. Petak, 13. svibnja 2011.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
Moscenicka_draga-001

12.

Na temelju članka 58. stavka 1. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine« broj 138/06, 152/08, 43/09 i 88/10) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine PGŽ« broj 26/09 i 43/09), Općinsko Vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj 13. svibnja 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti

Članak 1.

Članak 2. stavak 4. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti (»Službene novine PGŽ« broj 26/07) (u daljnjem tekstu: Odluka), mijenja se i glasi:

»Iznimno od odredbe prethodnog stavka, radno vrijeme ugostiteljskih objekata iz skupine »Objekti jednostavnih usluga« za vrijeme održavanja manifestacija pod pokroviteljstvom Općine Malinska-Dubašnica ili Turističke zajednice Općine Malinska, utvrđuje na zahtjev organizatora Općinski načelnik.«

Članak 2.

Članak 4. Odluke mijenja se i glasi:

»Općinski načelnik može po službenoj dužnosti, na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela Općine Malinska- Dubašnica, za pojedine ugostiteljske objekte rješenjem odrediti najduže za dva sata raniji završetak radnog vremena od radnog vremena propisanog odredbama ove Odluke i Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, kao se u provedenom postupku utvrdi da je ispunjen jedan od slijedećih uvjeta:

- da je doneseno izvršno pisano rješenje o zabrani rada ugostitelju od nadležnog gospodarskog inspektora, kojim je utvrđeno nepridržavanje radnog vremena propisanog ovom Odlukom;

- da je doneseno pravomoćno rješenje Prekršajnog suda (na osnovu prijave nadležne policijske postaje ili drugog ovlaštenog podnositelja) o remećenju javnog reda i mira u objektu, odnosno njegovoj neposrednoj okolini;

- da je od strane sanitarne inspekcije dostavljen nalaz kojim je mjerenjem od strane pravne osobe ovlaštene za mjerenje razine buke utvrđeno prekoračenje najviše dopuštene razine buke za noć.«

Članak 3.

Članak 5. Odluke mijenja se i glasi:

»Općinski načelnik može na zahtjev ugostitelja, a na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela Općine Malinska- Dubašnica, za pojedine ugostiteljske objekte odrediti drugačije radno vrijeme od radnog vremena propisanog odredbama ove odluke, radi organiziranja prigodnih proslava (dočeka Nove godine, manifestacija pod pokroviteljstvom Općine ili Turističke zajednice, pod uvjetom da za ugostitelja koji posluje u navedenom objektu nije donesena mjera ranijeg završetka radnog vremena iz članka 4. ove

Odluke, odnosno da nije pokrenut postupak za skraćenje radnog vremena.«

Članak 4.

Članak 6. stavak 2. Odluke mijenja se i glasi:

»Ugostiteljski objekti iz prethodnog stavka koji se postavljaju u svrhu pružanja ugostiteljskih usluga prilikom organiziranih manifestacija, sajmova ili priredbi, mogu biti smješteni na prostorima koje svojom Odlukom utvrdi Općinski načelnik«.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-02/1

Ur. broj: 2142/05-01-11-7

Malinska, 13. svibnja 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Potpredsjednik
Pavao Barbiš, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=724&mjesto=51511&odluka=12
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr