SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 14. Petak, 13. svibnja 2011.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Moscenicka_draga-001

77.

Na temelju članka 75. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09), točke I. Naredbe o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Primorsko-goranske županije (»Narodne novine« broj 32/11), članka 28. točke 9. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09), članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 22. sjednici održanoj dana 12. sjednici 2011. godine, donijela je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Rab za luke županijskog i lokalnog značaja

Članak 1.

Članak 1. Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Rab za luke županijskog i lokalnog značaja (»Službene novine PGŽ« broj 11/99, 22/04, 32/04, 26/09 i 24/10) mijenja se i glasi:

»Ovom Odlukom osniva se Županjska lučka uprava RAB radi upravljanja, gradnje i korištenja luke otvorene za javni promet županijskog značaja Mišnjak, te luka lokalnog značaja: Goli otok-Tetina, Goli otok-Melna, Lopar, Pudarica,Rab, Sv. Grgur, Supetarska Draga - Vardaškolj (Rab), Kamporska Draga (Rab), Barbat (Rab), Grci (Rab), Janići (Rab), Banjol (Rab), Keki (Rab), Padova II (Rab), Palit (Rab), Sv. Eufemija (Rab), Dumići (Rab), Melak (Lopar) i San Marino (Lopar).«.

Članak 2.

Županijska lučka uprava uskladit će Statut s ovom Odlukom i dostaviti ga Županijskoj skupštini na suglasnost, u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 3.

Županijska lučka uprava će pokrenuti postupak za utvrđenje granica lučkog područja luka za luke iz članka 1. ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/11-01/4

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-11/24

Rijeka, 12. svibnja 2011.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Marinko Dumanić

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr