SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 14. Petak, 13. svibnja 2011.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Moscenicka_draga-001

76.

Na temelju članka 75. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09), točke I. Naredbe o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Primorsko-goranske županije (»Narodne novine« broj 32/11), članka 28. točke 9. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09), članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 22. sjednici održanoj dana 12. svibnja 2011. godine, donijela je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o osnivanju Županijske lučke
uprave Opatija-Lovran-Mošćenička Draga za luke
lokalnog značaja

Članak 1.

Naziv »Odluka o osnivanju Županijske lučke uprave Opatija-Lovran-Mošćenička Draga za luke lokalnog značaja« mijenja se i glasi:

»Odluka o osnivanju Županijske lučke uprave Opatija- Lovran-Mošćenička Draga za luke županijskog i lokalnog značaja«

Članak 2.

Članak 1. mijenja se i glasi:

»Ovom Odlukom osniva se Županijska lučka uprava OPATIJA-LOVRAN-MOŠĆENIČKA DRAGA radi upravljanja, održavanja i izgradnje, te korištenja luke županijskog značaja Opatija, te luka lokalnog značaja: Mošćenička Draga, Lovran, Medveja, Ika, i Volosko.«.

Članak 3.

Županijska lučka uprava uskladit će Statut s ovom Odlukom i dostaviti ga Županijskoj skupštini na suglasnost, u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 4.

Županijska lučka uprava će pokrenuti postupak za utvrđenje granica lučkog područja luka koja su pod nadležnošću Županijske lučke uprave ukoliko se isto promijenilo.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/11-01/4

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-11/23

Rijeka, 12. svibnja 2011.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Marinko Dumanić

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr