SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 22. Petak, 2. srpnja 2004.
GRAD RAB
Grad Rab

25.

Na temelju članka 114. stavka 5. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99, 151/03 i 157/03) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 28. lipnja 2004. godine, donijelo je

ODLUKU
o visini spomeničke rente

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti za plaćanje spomeničke rente na području Grada Raba, a osobito:

- obveznici plaćanja spomeničke rente

- nepokretna kulturna dobra i kulturno-povijesne cjeline u kojima se plaća spomenička renta kada se u njima obavljaju gospodarske djelatnosti

- visina spomeničke rente u nepokretnim kulturnim dobrima i kulturno-povijesnim cjelinama

- način i rokovi plaćanja spomeničke rente

- oslobođenje od plaćanja spomeničke rente

II. OBVEZNICI PLAĆANJA SPOMENIČKE RENTE

Članak 2.

Obveznici plaćanja spomeničke rente su fizičke i pravne osobe koje su obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobiti, a koji obavljaju gospodarsku djelatnost u nepokretnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline iz članka 3. ove Odluke.

Fizičke ili pravne osobe koje u svom sastavu imaju poslovne jedinice koje obavljaju gospodarsku djelatnost u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline, obveznici su spomeničke rente za svaku poslovnu jedinicu.

III. NEPOKRETNA KULTURNA DOBRA I KULTURNO-POVIJESNE CJELINE

Članak 3.

Na području Grada Raba plaća se spomenička renta za obavljanje gospodarske djelatnosti u objektima i područjima kojima je rješenjem nadležno Ministarstvo utvrdilo ili utvrdi svojstvo nepokretnog kulturnog dobra i kulturno-povijesne cjeline.

IV. VISINA SPOMENIČKE RENTE

Članak 4.

Visina spomeničke rente iznosi 3,00 kn po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora koji se nalazi u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline iz članka 2. ove Odluke mjesečno.

V. NAČIN PLAĆANJA SPOMENIČKE RENTE

Članak 5.

Spomenička renta plaća se u godišnjem iznosu prema rješenju o utvrđivanju spomeničke rente koje donosi Upravni odjel za komunalni sustav Grada Raba. Obveznik plaćanja spomeničke rente dužan je istu platiti u roku od 15 dana od primitka rješenja.

Na ovršni i žalbeni postupak primjenjuju se odredbe Zakona o komunalnom gospodarstvu - pročišćeni tekst (»Narodne novine« broj 26/03).

Ako u tijeku kalendarske godine fizička ili pravna osoba počne ili prestane obavljati djelatnost u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline, plaća godišnju spomeničku rentu za dio godine u kojoj se obavljala djelatnost.

Obveznici spomeničke rente moraju Upravnom odjelu za komunalni sustav, do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje spomenička renta, dostaviti podatke o korisnoj površini poslovnog prostora koji se nalazi u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-03/04-01/2-01

Ur. broj: 2169-01-2-04-30

Rab, 28.lipnja 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Joško Vidas, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr