SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 13. Petak, 6. svibnja 2011.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
Moscenicka_draga-001

9.

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08), članka 31. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 43/09), Načelnik Općine Malinska-Dubašnica, donosi

PLAN
prijma u službu za 2011. godinu

I.

Ovim Planom utvrđuje se stanje popunjenosti radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Malinska-Dubašnica, na dan donošenja Plana te potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme u 2011. godini, kako slijedi:

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Kratice u tablici imaju sljedeće značenje:

MSSS - magistar struke ili stručni specijalist

PS - sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik struke

SSS - srednja stručna sprema

II.

Ovaj plan stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 110-01/11-01/1

Ur. broj: 2142/05-03-11-1

Malinska, 31. siječnja 2011.

OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA

Općinski načelnik

Anton Spicijarić, v. r.

 

Plan prijma u službu za 2011. godinu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=723&mjesto=51511&odluka=9
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr