SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 13. Petak, 6. svibnja 2011.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Moscenicka_draga-001

60.

Na temelju članka 3. stavka 1., a u svezi s člankom 2. stavkom 2. Odluke o dodjeli zahvalnica i priznanja (»Službene novine PGŽ« broj 6/04), Odlukom o izmjenama Odluke o dodjeli zahvalnica i priznanja (KLASA: 022-04/ 09-07-28, UR. BROJ: 2170/1-05-01/6-09-4 od 14. prosinca 2009. godine), članka 52. točke15. Statuta Primorsko- goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 21. Poslovnika o načinu rada Župana Primorsko- goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 41/'09), Župan Primorsko-goranske županije dana 2. svibnja 2011. godine donio je

ODLUKU
o dodjeli priznanja Javnoj ustanovi »Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije«

I.

Javnoj ustanovi »Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije«, kao nositelju koncepcije prostornog razvoja na području Primorsko-goranske županije, dodjeljuje se priznanje za osobite zasluge u promicanju prostorno-planerske djelatnosti na lokalnoj, županijskoj i državnoj razini, čime na poseban način pridonosi ugledu Primorsko-goranske županije u Republici Hrvatskoj.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-04/11-01/17

Ur. broj: 2170/1-01-11-25

Rijeka, 2. svibnja 2011.

Župan
Zlatko Komadina, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr