SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 12. Petak, 29. travnja 2011.
OPĆINA OMIŠALJ
Moscenicka_draga-001

14.

Na temelju članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09) i članka 48. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/ 09), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 14. travnja 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o izboru predsjednika
i članova Odbora za komunalno gospodarstvo
Općinskog vijeća Općine Omišalj

I.

U Odluci o izboru predsjednika i članova Odbora za komunalno gospodarstvo Općinskog vijeća Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/ 09 i 14/10) u točki I. podtočci 3. umjesto člana Marijana Lesice, bira se Marino Kirinčić.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-05/11-01/2

Ur. broj: 2142-06-11-01-8

Omišalj, 14. travnja 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Nikola Dapčić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr