SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 12. Petak, 29. travnja 2011.
OPĆINA OMIŠALJ
Moscenicka_draga-001

12.

Na temelju članka 73. stavka 3. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/ 00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06 i 73/08), članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09) i članka 23. stavka 3. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Omišalj za 2011. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 51/10), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 14. travnja 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o raspodjeli viška prihoda iz 2010. godine

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje namjena i obavlja raspodjela viška prihoda utvrđenog Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Općine Omišalj za 2010. godinu kako slijedi:

1.Višak prihoda poslovanja - 2,930.277,39 kn

2.Manjak prihoda od
nefinancijske imovine - 1,574.207,29 kn

3.Manjak primitaka od
financijske imovine - 16.955,92 kn

Članak 2.

Utvrđeni višak prihoda poslovanja u iznosu od 2,930.277,39 kn iz članka 1. ove Odluke raspoređuje se na način da se od istoga pokriva manjak prihoda na nefinancijskoj imovini ostvaren u 2010. godini u iznosu od 1,574.207,29 kn te manjak primitaka od financijske imovine u iznosu od 16.955,92 kn.

Preneseni višak prihoda iz 2009. godine iznosi 139.520,30 kn.

Utvrđuje se višak prihoda poslovanja za 2010. godinu u iznosu od 1,478.634,48 kn.

Članak 3.

Raspoloživi višak prihoda za 2010. godinu u iznosu od 1,478.634,48 kn utrošit će se na sljedeći način:

- 21.587,30 kn ostvarenih od prodaje stanova utrošit će se za uređenje i održavanje stana u vlasništvu Općine Omišalj

- 390.213,59 kn su sredstva na računu posebnih namjena kod HBOR-a za kapitalne projekte od interesa za razvoj otoka

- 1,066.833,59 kn sastoji se od neutrošenih sredstava od komunalnog doprinosa namijenjenog izgradnji prometnica.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/2

Ur. broj: 2142-06-10-01-4

Omišalj, 14. travnja 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Nikola Dapčić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr