SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 12. Petak, 29. travnja 2011.
OPĆINA MRKOPALJ
Moscenicka_draga-001

4.

Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 28/2010) i članka 29. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/ 09, 34/09 ispr.), na prijedlog općinskog načelnika općine Mrkopalj Općinsko vijeće Općine Mrkopalj na sjednici održanoj 20. travnja 2011. godine donosi

ODLUKU
o izmijeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće
službenika i namještenika

Članak 1.

U Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 36/10, 56/10) u članku 2. iza riječi »referent za proračun i financije« briše se koeficijent »1,41« i dodaje se koeficijent »1,55« .

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana po objavi u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. svibnja 2011.

Klasa: 021-05/11-01/01

Ur. broj: 2112-05-01-11-8

Mrkopalj, 20. travnja 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik
Mario Blašković, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr