SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 22. Petak, 2. srpnja 2004.
GRAD RAB
Grad Rab

Grad Rab

21.

Na temelju članka 19. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01) i članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01 i 103/03) te članka 6. i 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine« broj 24/01) Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 28. lipnja 2004. godine donosi

ODLUKU
o imenovanju Socijalnog vijeća Grada Raba

Članak 1.

Odlukom o imenovanju Socijalnog vijeća Grada Raba za dodjelu jednokratne pomoći, (u daljnjem tekstu: Odluka), imenuje se pet (5) članova Socijalnog vijeća.

Članak 2.

U Socijalno vijeće za dodjelu jednokratne pomoći Grada Raba imenuju se:

- Dr. DAVORKA GUSIĆ-ŠEBEŠĆEN, član Gradskog vijeća Grada Raba,

- Prof. IVICA TOMULIĆ, član Poglavarstva Grada Raba,

- STANA VUJAKLIJA, socijalni radnik u Centru za socijalnu skrb Crikvenica Podružnica Rab,

- LOVRO MATAHLIJA, tajnik Udruge umirovljenika Rab,

- MARIJAN RIBARIĆ, ravnatelj Gradskog društva crvenog križa Rab.

Članak 3.

Socijalno će vijeće na svom prvom sastanku imenovati predsjednika, te donijeti Poslovnik o radu.

Članak 4.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu osmog (8) dana od dana objave.

Klasa: 011-03/04-01/2-01

Ur. broj: 2169.01-2-04-29

Rab, 28. lipnja 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Joško Vidas, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr