SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 22. Petak, 2. srpnja 2004.
OPĆINA FUŽINE
Općina Fužine

Općina Fužine

18.

Temeljem članka 12. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00 i 26/03-pročišćen tekst), te članka 35. Statuta Općine Fužine (»Službene novine« PGŽ broj 27/01 i 9/02), kao i točke 5. Odluke o koncesiji za obavljanje djelatnosti crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama (»Službene novine« PGŽ broj 8/04) Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj dana 28. lipnja 2004.g. donosi

ODLUKU
o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i
crnih jama

1. Temeljem provedenog javnog natječaja objavljenog u »Novom listu« dana 31.05.2004. godine daje se koncesija za obavljanje djelatnosti crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama najpovoljnijem ponuditelju »Ecooperativi« d.o.o. Jurdani.

2. Koncesija iz točke 1. ove Odluke daje se u trajanju od 5 godina računajući od dana sklapanja ugovora o koncesiji, odnosno do izgradnje crpne stanice i uređaja za prihvat sadržaja septičkih jama na kanalizaciji naselja Fužine.

3. Koncesionar je dužan isplaćivati u korist Proračuna Općine Fužine iznos od 6,5% mjesečno od bruto prihoda od obavljanja djelatnosti iz točke 1. ove odluke s osnova naknade za koncesiju.

4. Cijena koju koncesionar smije naplatiti od korisnika za obavljenu uslugu crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama iznosi 125,00 kn/m3. Promjena cijene koju koncesionar smije naplaćivati moguća je samo sukladno točki 7. Odluke o koncesiji za obavljanje djelatnosti crpljenja, odvoza i zbrinavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnij jama (»Službene novine« PGŽ broj 8/04.).

5. Koncesionar je dužan djelatnost iz točke 1. ove Odluke obavljati sukladno pravilima struke vodeći računa o mjerama očuvanja i zaštite okoliša, pružiti sva potrebna jamstva i ispuniti sve svoje obveze sukladno ugovoru o koncesiji.

6. Ugovor o koncesiji Općina Fužine i koncesionar će sklopiti u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

7. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko - goranske županije.

Klasa: 021-01/04-01/10

Ur. broj: 2112-03-04-2

Fužine, 28. lipnja 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Josip Radošević, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr