SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 22. Petak, 2. srpnja 2004.
OPĆINA DOBRINJ
Općina Dobrinj

Općina Dobrinj

7.

Temeljem članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 24. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 30/ 01), Općinsko vijeće je na sjednici održanoj dana 11. lipnja 2004. godine donijelo

ODLUKU
o prvoj izmjeni i dopuni
Proračuna Općine Dobrinj za 2004. godinu

Članak 1.

Članak 1. Proračuna Općine Dobrinj za 2004. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 33/ 03) mijenja se i glasi:

»Proračun Općine Dobrinj za 2004. godinu sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA


Proračun 2004. Izmjene


Prihodi poslovanja 13,798.000,00 14,402.050,00

od prodaje nef. imovine 1,702.000,00 2,123.000,00

Ukupni prihodi 15,500.000,00 16,525.050,00

Rashodi poslovanja 11,393.000,00 13,514.000,00

Rashodi za nef. imovinu 8,300.000,00 8,471.050,00

Ukupni rashodi 19,693.000,00 21,985.050,00

Razlika-manjak -4,193.000,00 -5,460.000,00


B. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA


Višak prihoda 4,633.000,00 5,900.000,00


C. RAČUNA ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA


Primici od fin. imovine i zaduž. 0,00 0,00

Izd. za fin. imov. i otpl. zajm. 440.000,00 440.000,00

Neto financiranje -440.000,00 -440.000,00


Višak prihoda - neto

financiranje 0,00 0,00


Članak 2.

Prihodi i izdaci u iznosu od 22.425.050,00 kuna raspoređeni su po skupinama i podskupinama koje su sastavni dio ove Odluke, te se utvrđuju u bilanci prihoda i izdataka.

Članak 3.

Izdaci Proračuna raspoređuju se po razdjelima i glavama, programima i aktivnostima u Posebnom dijelu Proračuna, te čine sastavni dio ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/04-161/01

Ur. broj: 2142-04-04-03-04

Dobrinj, 23. lipnja 2004.

VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik vijeća
Neven Komadina, v. r.

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2004.

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr