SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 11. Petak, 15. travnja 2011.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
Moscenicka_draga-001

8.

Na temelju članka 12. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 12. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 43/09) Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj dana 28. veljače 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o pristupanju ustanovi Centar za brdsko-planinsku
poljoprivredu

Članak 1.

Općina Malinska-Dubašnica pristupa ustanovi Centar za brdsko-planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije sa sjedištem u Staroj Sušici, Karolinska cesta 87, u svojstvu njena pridruženog člana.

Općina Malinska-Dubašnica pristupa Centru za brdsko- planinsku poljoprivredu sa ciljem unapređenja i provedbe programa iz sektora poljoprivrede na svom području.

Članak 2.

Ovlašćuje se Općinski načelnik da u ime Općine Malinska-Dubašnica potpiše Ugovor o sufinanciranju rada Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu PGŽ-a za 2011. godinu.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog (8) dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 320-01/11-01/1

Ur. broj: 2142/05-01-11-2

Malinska, 28. veljače 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Josip Sormilić, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=721&mjesto=51511&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr