SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 11. Petak, 15. travnja 2011.
OPĆINA LOKVE
Moscenicka_draga-001

8.

Na temelju članka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04), članka 4. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 58/93 i 33/05) i članka 36. Statuta Općine Lokve (»Službene novine PGŽ« broj 323/09), Općinsko vijeće Općine Lokve na 18. sjednici održanoj 30. ožujka 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni
Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova

Članak 1.

U članku 13. Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova (»Službene novine PGŽ« broj 10/09) iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi: »Obavijest o vremenu čišćenja korisnik koncesije dužan je oglasiti na oglasnim pločama u naseljima kao i na zgradi sjedišta Općine Lokve.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 2.

U članku 22. Odluke mijenjaju se sljedeće točke i to:

- točka 4. Odluke mijenja se i glasi: »Za prekršaj iz članka 11. Odluke, komunalni redar može naplaćivati novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja u iznosu od 100,00 kn, bez prekršajnog naloga, uz izdavanje potvrde, sukladno zakonu i odluci.«

- točka 5. Odluke mijenja se i glasi: »Ako počinitelj prekršaja ne pristane platiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja, izdat će mu se obavezni prekršajni nalog, s uputom da novčanu kaznu mora platiti u roku od osam dana od dana uručenja, odnosno dostave prekršajnog naloga.«

- točka 6. Odluke mijenja se i glasi: »Ako počinitelj prekršaja ne postupi po nalogu iz prethodnog stavka pokrenut će se postupak kod nadležnog prekršajnog suda.«

Iza točke 6. dodaje se nova točka 7. koja glasi: »Poduzimati i sve druge zakonom i odlukom propisane mjere.«

Članak 3.

U članku 25. stavak 1. mijenja se i glasi: »Novčanom kaznom od 100,00 do 400,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba-obrtnik (korisnik koncesije) ako učini prekršaj iz članka 5., 13., 20., 21. i 23. Odluke.«

U stavku 2. istog članka iza riječi »fizička osoba« dodaju se riječi u zagradi »(korisnik usluge)«.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-02/11-01/01

Ur. broj: 2112-02/1-11-1

Lokve, 30. ožujka 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOKVE

Predsjednik
Vladimir Habazin, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr