SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 22. Petak, 2. srpnja 2004.
GRAD CRIKVENICA
3B2 EDGAR HTML from crikvenica 1546..1575

Grad Crikvenica

15.

Na temelju članka 19. Odluke o uređenju prometa u Gradu Crikvenica (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/98, 14/98, 16/99 i 8/00), Gradsko poglavarstvo Grada Crikvenice, na 94. sjednici održanoj dana 15. lipnja 2004. godine, donijelo je

IZMJENU OPĆIH UVJETA
o javnim parkiralištima na kojima se obavlja naplata,
načinu naplate parkiranja i visini naknade za parkiranje

Članak 1.

U članku 7. stavak 1. alineja 3. Općih uvjeta o javnim parkiralištima na kojima se obavlja naplata, načinu naplate parkiranja i visini naknade za parkiranje (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 16/03) mijenja se i glasi:

»- na parkiralištu između Gradskog stadiona i Doma zdravlja:

sezona 1. 6. - 15. 9.0.00 - 24.00 sata«.

Članak 2.

Ova Izmjena Općih uvjeta stupa na snagu osmog dana od dana donošenja i objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-01/04-01/212

Ur. broj: 2107/01-02-04-3

Crikvenica, 15. lipnja 2004.

GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Gradskog poglavarstva Grada Crikvenice
Ivica Malatestinić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr