SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 11. Petak, 15. travnja 2011.
OPĆINA LOKVE
Moscenicka_draga-001

7.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim prvima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00 i 114/01), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/01) i članka 36. Statuta Općine Lokve (»Službene novine PGŽ« broj 33/09), Općinsko vijeće Općine Lokve na 17. sjednici održanoj 10. ožujka 2011., donijelo je

ODLUKU
o ukidanju svojstva javnog dobra

Članak 1.

Utvrđuje se da nekretnina u Homeru-Lokve na k.č.br. 4835 u k.o. Lokve, u točno određenoj površini od 453 m2, odnosno površini prema izvatku iz zemljišne knjige: Popis I, od 126 čhv u k.o. Lokve, ne koristi kao javno dobro već je to u naravi dio poslovnog prostora Lokve d.o.o. na kojem su djelomično izgrađene industrijske građevine, pa se ista isključuje iz opće uporabe.

Članak 2.

Nekretnini iz članka 1. ove Odluke, k.č.br. 4835 u k.o. Lokve u površini od 453 m2, odnosno 126 čhv ukida se status javnog dobra, pa će Općinski sud u Delnicama - Zemljišnoknjižni odjel temeljem ove Odluke izvršiti brisanje statusa javnog dobra na nekretnini u navedenoj površini, i izvršiti upis prava vlasništva na ime i u korist Općine Lokve.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 943-01/11-01/01

Ur. broj: 2112-02/1-11-1

Lokve, 10. ožujka 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOKVE

Predsjednik
Vladimir Habazin, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr