SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 11. Petak, 15. travnja 2011.
OPĆINA LOKVE
Moscenicka_draga-001

6.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim prvima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00 i 114/01), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/01) i članka 36. Statuta Općine Lokve (»Službene novine PGŽ« broj 33/09), Općinsko vijeće Općine Lokve na 17. sjednici održanoj 10. ožujka 2011., donijelo je

ODLUKU
o ukidanju svojstva javnog dobra

Članak 1.

Utvrđuje se da nekretnina u Zelinu Mrzlovodičkom k.č.br. 1632/2 u k.o. Mrzla Vodica, u površini od 234 m2, ne služi kao javno dobro te se površina iste isključuje iz opće uporabe.

Nekretnina iz stavka 1. ove točke utvrđena je prijedlogom parcelacijskog elaborata izrađenog po GEOM d.o.o. iz Gerova od siječnja 2011. godine, koji je sastavni dio ove Odluke.

Članak 2.

Nekretnini iz članka 1. ove Odluke, k.č.br. 1632/2 u k.o. Mrzla Vodica u površini od 234 m2 ukida se status javnog dobra, pa će Općinski sud u Delnicama - Zemljišno-knjižni odjel temeljem ove Odluke izvršiti brisanje statusa javnog dobra na nekretnini u navedenoj površini, i izvršiti upis prava vlasništva na ime i u korist Općine Lokve.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 943-01/11-01/02

Ur. broj: 2112-02/1-11-1

Lokve, 10. ožujka 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOKVE

Predsjednik
Vladimir Habazin, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr