SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 11. Petak, 15. travnja 2011.
OPĆINA KOSTRENA
Moscenicka_draga-001

4.

Na temelju članka 109. stavak 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine« 87/08), članka 73. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne ) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 33/00, 73/00, 59/01, 107/ 01, 117/01 i 150/02, 147/03 i 73/08) te članka 30. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 26/09), Općinsko vijeće Općine Kostrena na sjednici održanoj 31. ožujka 2011 . donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA OPĆINE KOSTRENA
ZA 2010. GODINU

Članak 1.

Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kostrena za 2010. godinu sadrži:

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 2.

Izvršenje bilančnog dijela Proračuna Općine Kostrena za 2010. godinu sastavni je dio ovog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kostrena za 2010. godinu.

Članak 3.

Rezultat poslovanja za 2010. godinu raspoređuje se na sljedeći način:

1. Ukupni manjak prihoda tekuće godine u iznosu od 3.556.681 kn umanjen za preneseni višak prihoda iz proteklih godina u iznosu od 442.874 kune pokrit će se smanjenjem troškovne strane Proračuna za 2011. godinu i to na sljedeći način:

A) Smanjenjem stavke: Program Kapitalna ulaganja u predškolski objekt, Kapitalni projekt: Proširenje objekta dječji vrtić »Zlatna ribica« u iznosu od 3.113.807 kn

Članak 4.

Ovaj Godišnji izvještaj stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/4

Ur. broj: 2170-07-1-11-4

Kostrena, 31. ožujka 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednica
Ankica Lörinc, prof., v.r.

PLAN I IZVRŠENJE PRORAČUNA - OPĆI DIO ZA GODINU 2010/4
OD 1. 1. 10. DO 31. 12. 10.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr