SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 11. Petak, 15. travnja 2011.
GRAD DELNICE
Moscenicka_draga-001

10.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 60. Statuta Grada Delnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09 i 41/09) i članka 24. stavka 2. Odluke o izboru članova Vijeća Mjesnih odbora na području Grada Delnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 09/11), Gradonačelnik Grada Delnica, donosi sljedeće

RJEŠENJE
o imenovanju stalnog sastava Izbornog povjerenstva za provedbu izbora za članove Vijeća Mjesnih odbora na području Grada Delnica

Članak 1.

U stalni sastav Izbornog povjerenstva Grada Delnica za provođenje izbora za Vijeća mjesnih odbora na području Grada Delnica, raspisanih za 15. svibnja 2011. godine, imenuju se:

1. Brankica Malnar, dipl. iur., za predsjednika,

2. Martina Petranović, prof., za člana,

3. Sanda Bubanj, dipl. iur., za člana.

1. Tomislav Mrle, dipl. iur., za zamjenika predsjednika,

2. Tibor Briški, dipl. oec., za zamjenika člana,

3. Lidija Mihajlović, dipl. ing., za zamjenika člana.

Članak 2.

Izborno povjerenstvo:

- brine za zakonitu pripremu i provođenje izbora za članove vijeća,

- imenuje članove biračkih odbora,

- određuje biračka mjesta za izbore članova vijeća,

- nadzire rad biračkih odbora,

- obavlja sve tehničke pripreme za provođenje izbora,

- na temelju pravovaljanih prijedloga objavljuje kandidacijske liste i sastavlja zbirnu listu,

- nadzire pravilnost izborne promidžbe za izbor članova vijeća u skladu s ovom Odlukom,

- prikuplja i zbraja rezultate glasovanja na biračkim mjestima,

- objavljuje rezultate izbora za članove vijeća,

- donosi sve potrebne upute kao i obavlja sve druge potrebne poslove u vezi provedbe izbora za članove vijeća.

Članak 3.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« kao i na WEB stranici Grada Delnica.

Klasa: 026-01/11-01/02

Ur. broj: 2112-01-04-04/01-11-08

Delnice, 11. travnja 2011.

Gradonačelnik
Marijan Pleše, dipl. ing. šum., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr