SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 11. Petak, 15. travnja 2011.
GRAD DELNICE
Moscenicka_draga-001

9.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 60. Statuta Grada Delnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« 28/09 i 41/09) i članka 4. stavka 1. Odluke o izboru članova Vijeća Mjesnih odbora na području Grada Delnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« 09/11), Gradonačelnik Grada Delnica, donosi slijedeću

ODLUKU
o raspisivanju izbora za članove Vijeća Mjesnih odbora
na području Grada Delnica

Članak 1.

Raspisuju se izbori za članove vijeća Mjesnih odbora Brod na Kupi, Crni Lug, Delnice, Lučice i Turke.

U svako vijeće mjesnih odbora iz prethodnog stavka ovog članka bira se ukupno 5 članova.

Članak 2.

Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja, 15. svibnja 2011. godine.

Članak 3.

Sredstva za provedbu izbora osigurana su u Proračunu Grada Delnica.

Članak 4.

Obrasce za podnošenje kandidacijskih lista, političke stranke i nezavisni kandidati mogu preuzeti u Izbornom povjerenstvu Grada Delnica na adresi Trg 138. brigade HV 4, I. kat, soba 35, u razdoblju od 16. travnja do 23. travnja 2011. godine, a sve u skladu sa člankom 14. stavkom 1. Odluke o izboru članova Vijeća Mjesnih odbora na području Grada Delnica te obavijesti Izbornog povjerenstva.

Prijedlozi lista moraju biti dostavljeni izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 8 dana od dana raspisivanja izbora odnosno do 23. travnja 2011. godine, do 24,00 sata.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu 15. travnja 2011. godine, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, na oglasnoj ploči Grada Delnica (Trg 138. brigade HV 4), kao i na WEB stranici Grada Delnica.

Klasa: 026-01/11-01/02

Ur. broj: 2112-01-04-04/01-11-07

Delnice, 11. travnja 2011.

Gradonačelnik
Marijan Pleše, dipl. ing. šum., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr