SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 11. Petak, 15. travnja 2011.
GRAD ČABAR
Moscenicka_draga-001

12.

Gradsko vijeće Grada Čabra, na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 129/ 08 i 36/09), članka 10. i 20. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 28/10) i članka 37. Statuta Grada Čabra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/09, 28/10), na prijedlog gradonačelnika, na sjednici održanoj 31. ožujka 2011. godine donijelo je

ODLUKU
o visini koeficijenta za obračun plaće službenika
i namještenika

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se visina koeficijenta za obračun plaće službenika i namještenika upravnog tijela Grada Čabra.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci za osobe u muškom rodu, upotrijebljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Članak 3.

Visina koeficijenata iz članka 1. ove Odluke iznosi kako slijedi:

Redni brojRADNO MJESTO KOEFICIJENT

1. Radna mjesta 1. klasifikacijskog ranga 3,00

2. Radna mjesta 3. klasifikacijskog ranga 2,90

3. Radna mjesta 4. klasifikacijskog ranga 2,70

4. Radna mjesta 5. klasifikacijskog ranga 2,50

5. Radna mjesta 6. klasifikacijskog ranga 2,00

6. Radna mjesta 7. klasifikacijskog ranga 1,90

7. Radna mjesta 8. klasifikacijskog ranga 1,85

8. Radna mjesta 9. klasifikacijskog ranga 1,50

9. Radna mjesta 11. klasifikacijskog ranga 1,40

10. Radna mjesta 13. klasifikacijskog ranga 1,00

Članak 4.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Pravilnik o materijalnim primanjima djelatnika Gradske uprave (KLASA: 023-01/09-01/4, UR.BROJ: 2108/01-09-1 od 14. rujna 2009. godine).

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 120-01/11-01/1

Ur. broj: 2108-01/1-11-1

Čabar, 31. ožujka 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik
Zdravko Tomac, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr