SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 11. Petak, 15. travnja 2011.
GRAD ČABAR
Moscenicka_draga-001

10.

Na temelju odredbe članka 43. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 37. Statuta grada Čabra (»Službene novine PGŽ« broj 33/09 i 28/10), Gradsko vijeće Grada Čabra, na sjednici održanoj 31. ožujka 2011. godine donosi

I. IZMJENE I DOPUNE
Proračuna Grada Čabra za 2011. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Čabra za 2011. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) obuhvaća:

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja u Proračunu za 2011. godinu kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci I. Izmjenje Proračuna raspoređeni su po nositeljima, korisnicima i namjenama u posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Ova Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čabra za 2011. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2011. godine.

Klasa: 400-08/09-01/9

Ur.br: 2108/01-10-2

Čabar, 31. ožujka 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik
Zdravko Tomac v.r.

 

I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Čabr  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr