SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 11. Petak, 15. travnja 2011.
GRAD ČABAR
Moscenicka_draga-001

9.

Na temelju odredbe članka 110. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 37. Statuta grada Čabra (»Službene novine PGŽ« broj 33/09 i 28/10), Gradsko vijeće Grada Čabra, na sjednici održanoj 31. ožujka 2011. godine donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna Grada Čabra za 2010. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Izvršenje Proračuna Grada Čabra za 2010. godinu (u daljnjem tekstu: Izvršenje Proračuna) obuhvaća:

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja u Izvršenju Proračuna za 2010. godinu kako slijedi

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci Proračuna u iznosu od 14.561.842,00 kune raspoređeni su po nositeljima, korisnicima i namjenama u posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

III. UTVRĐIVANJE REZULTATA POSLOVANJA

Članak 4.

Višak prihoda koji je raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 600.432,00 kune, a namijenjen je pokriću rashoda budućeg razdoblja.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 5.

Godišnji izvještaj o Izvršenju Proračuna Grada Čabra za 2010. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/09-01/9

Ur. broj: 2108/01-10-3

Čabar, 31. ožujka 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik

Zdravko Tomac., v.r.

 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr