SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 11. Petak, 15. travnja 2011.
GRAD ČABAR
Moscenicka_draga-001

8.

Na temelju čl. 35.b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« - urednički pročišćeni tekst 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje čl. 31. st. 1, čl. 46. st. 1. i 2, čl. 53. st. 4. i čl. 90. st. 1, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i čl. 59. i 37. Statuta Grada Čabra (»Službene novine PGŽ« broj 33/09, 28/10), Gradsko vijeće Grada Čabra na sjednici održanoj dana 31. ožujka 2011. godine, donosi sljedeću

ODLUKU
o usvajanju polugodišnjeg Izvješća o radu gradonačelnika

Članak 1.

Usvaja se polugodišnje Izvješće gradonačelnika o radu za razdoblje srpanj-prosinac 2010. godine.

Članak 2.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/2

Ur. broj: 2108-02/01-11-2

Čabar, 31. ožujka 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik
Zdravko Tomac, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr