SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 11. Petak, 15. travnja 2011.
GRAD CRIKVENICA
Moscenicka_draga-001

16.

Na temelju članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - proč. tekst, 82/04, 178/ 04, 38/09 i 79/09) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09 i 35/09 - ispravak) Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 24. sjednici održanoj 6. travnja 2011. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu

Članak 1.

U članku 8., stavak 1. Odluke o komunalnom doprinosu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 45/ 09) tablica 3. mijenja se i glasi:

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

U članku 8., stavku 2. Odluke iza riječi »koeficijentima iz« riječ »stupaca« mijenja se u »stupca«.

U članku 8., stavak 4. mijenja se i glasi:

»U slučaju kada je vlasnik ili investitor koji gradi, dograđuje, nadograđuje ili vrši rekonstrukcije građevine, komunalno trgovačko društvo ili ustanove koje su u vlasništvu ili suvlasništvu Grada Crikvenice, Primorsko-goranske županije i Republike Hrvatske utvrđuju se koeficijenti kao i kod izgradnje hotela sa 5 zvjezdica.«

U članku 8., stavak 5. mijenja se i glasi:

»U slučaju kada je vlasnik ili investitor koji gradi, dograđuje, nadograđuje ili vrši rekonstrukcije građevine, komunalno trgovačko društvo ili ustanove koje nisu u vlasništvu ili suvlasništvu Grada Crikvenice, Primorsko-goranske županije i Republike Hrvatske utvrđuju se koeficijenti kao i kod izgradnje hotela sa 4 zvjezdica.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-05/11-01/01

Ur. broj: 2107/01-07/01-11-4

Crikvenica, 6. travnja 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik

Dr. sc. Dragan Magaš, v. r.

 

Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom dop  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr