SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 11. Petak, 15. travnja 2011.
GRAD CRIKVENICA
Moscenicka_draga-001

15.

Na temelju stavka 4. članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 25. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 26/09 i 34/09 - ispravak), Gradsko vijeće Grada Crikvenice na sjednici održanoj 6. travnja 2011. godine usvojilo je

IZVJEŠĆE
o ostvarenju godišnjeg Programa održavanja objekata
i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu

I. Godišnji Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu usvojen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Crikvenice 17. prosinca 2009. godine (»Službene novine PGŽ« broj 55/09). Uz I. izmjene i dopune Proračuna, na sjednici Gradskog vijeća Grada Crikvenice od 22. srpnja 2010. usvojen je novi Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. god. (»Službene novine PGŽ« broj 33/10), a uz II. izmjene i dopune Proračuna, na sjednici Gradskog vijeća 15. prosinca 2010. usvojena je Prva izmjena Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. god. (»Službene novine PGŽ« broj 50/ 10)

II. Prihodi za realizaciju programa planirani su Proračunom Grada Crikvenice za 2010. godinu u visini od 12.538.770,00 kuna i to po osnovi komunalne naknade u visini od 12.400.000,00 kuna i ostalih proračunskih prihoda, dok su rashodi realizirani u visini od 12.539.185,77 kuna.

III. Pregled realiziranih radova po pojedinačnim stavkama prikazan je u Tabeli broj 1. u prilogu.

Klasa: 363-01/11-01/66

Ur. broj: 2107/01-04/5-11-1

Crikvenica, 6. travnja 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik

dr. sc. Dragan Magaš, v. r.

Tabela 1. Ostvarenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2010. godinu

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr