SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 22. Petak, 2. srpnja 2004.
OPĆINA SKRAD
Općina Skrad

Općina Skrad

21.

Temeljem odredbi članka 32. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 15. Statuta Općine Skrad (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/ 01) Općinsko vijeće Općine Skrad, na sjednici održanoj 16. lipnja 2004. godine, donijelo je

ODLUKU
o prvoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine Skrad
za 2004. godinu

Članak 1.

U Proračunu Općine Skrad za 2004. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 34/04) članak 1. mijenja se i glasi:


A RAČUN PRIHODA I RASHODA


Prihodi od poslovanja 2.964.900,00 3.736.900,00


Prihodi od prodaje

nefinancijske imovine 38.400,00 38.400,00


Rashodi poslovanja 2.144.800,00 2.457,981,84


Rashodi za nabavu

nefinancijske imovine 758.500,00 3.074.334,65


RAZLIKA PRIHODA I

RASHODA 100.000,00 -1.757.016,49


B RASPOLOŽIVA SREDSTVA

IZ PRETHODNIH GODINA

Višak prihoda iz prethodnih

godina 0,00 1.857.016,49


C RAČUN FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine

i zaduživanja 16.700,00 16.700,00


Izdaci za financijsku imovinu

i otplate zajmova 116.700,00 116.700,00


NETO FINANCIRANJE -100.000,00 -100.000,00


RAZLIKA PRIHODA I

RASHODA + VIŠAK

PRIHODA IZ PRETHOD-

NIH GODINA + NETO

FINANCIRANJE 0,00 0,00


Članak 2.

U članku 2. prihodi i izdaci utvrđeni u Bilanci prihoda i izdataka za 2004. povećavaju se odnosno smanjuju po grupama kako slijedi:

Članak 3.

Ova Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine Skrad za 2004. godinu stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2004. godine.

Klasa: 400-06/03-01/16

Ur. broj: 2112/04-03-01-04

Skrad, 17. lipnja 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD

Predsjednik
Dubravko Grbac, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr