SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 10. Petak, 8. travnja 2011.
OPĆINA VIŠKOVO
Moscenicka_draga-001

20.

Na temelju članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09) Općinsko vijeće Općine Viškovo na 19. sjednici održanoj 31. ožujka 2011. godine donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju naknade
troškova za rad vijećnika, članova radnih tijela vijeća i imenovanih predstavnika Općine Viškovo

Članak 1.

U Odluci o utvrđivanju naknade troškova za rad vijećnika, članova radnih tijela vijeća i imenovanih predstavnika Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 2/11) u Naslovu Odluke iza riječi »vijeća« dodaje se zarez i riječi »članova Mjesnih odbora«.

Članak 2.

U Odluci o utvrđivanju naknade troškova za rad vijećnika, članova radnih tijela vijeća i imenovanih predstavnika Općine Viškovo iza članka 5. dodaje se novi članak 5.a koji glasi:

»Članovi Vijeća mjesnih odbora imaju pravo na mjesečnu naknadu troškova za rad u Vijeću mjesnih odbora kao vanjski član stalnog ili povremenog radnog tijela Općinskog vijeća«.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/06

Ur. broj: 2170-09-11-01-41

Viškovo, 31. ožujka 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Igor Rubeša, ing., v.r.

Obrazloženje
Odluke
o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju naknade
troškova za rad vijećnika, članova radnih tijela vijeća i imenovanih predstavnika Općine Viškovo

Vijeće mjesnog odbora Marčelji je na svojoj 19. sjednici održanoj 12. listopada 2010. godine pokrenulo inicijativu i kojim se predlaže Općinskom načelniku i vijeću da utvrdi pravo na naknadu troškova za rad članova Vijeća mjesnog odbora Marčelji.

Prijedlog Vijeća mjesnog odbora Marčelji je razmotren i predlaže se izmjena i dopuna Odluke o utvrđivanju naknade troškova za rad vijećnika, članova radnih tijela vijeća i imenovanih predstavnika Općine Viškovo na način da im se prizna pravo na mjesečnu naknadu troškova za rad u Vijeću mjesnog odbora u visini kao vanjskim članovima stalnog radnog tijela Općinskog vijeća u skladu sa Odlukom o utvrđivanju naknade troškova za rad vijećnika, članova radnih tijela vijeća i imenovanih predstavnika Općine Viškovo.

Pojedinačna naknada iznosila bi bruto 1.081,38 kn odnosno neto 648,82 kn te bi za realizaciju ove Odluke trebalo godišnje 74.615,00 kn, odnosno za 2011. godinu cca 41.000,00 kn.

Naknade će teretiti osnovne aktivnosti predstavničkog tijela - naknade za rad predstavničkog tijela.

Obzirom na prednje iznijeto predlaže se donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju naknade troškova za rad vijećnika, članova radnih tijela vijeća i imenovanih predstavnika Općine Viškovo.

Općinski načelnik
Goran Petrc, prof., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr