SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 10. Petak, 8. travnja 2011.
OPĆINA VIŠKOVO
Moscenicka_draga-001

17.

Na temelju članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05 i 109/07) Općinsko vijeće Općine Viškovo na 19. sjednici održanoj 31. ožujka 2011. godine donijelo je

1. IZMJENE I DOPUNE
javnih potreba u socijali i zdravstvu Općine Viškovo
u 2011. godini

Članak 1.

U Programu javnih potreba u socijali i zdravstvu Općine Viškovo u 2011. godini (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 50/10) mijenja se tabelarni dio koji je sastavni dio ovog Programa.

Članak 2.

Ove 1. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijali i zdravstvu u 2011. godini stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Klasa: 021-04/11-01/06

Ur. broj: 2170-09-11-01-36

Viškovo, 31. ožujka 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Igor Rubeša, ing., v.r.

 

I. izmjene i dopune javnih potreba u soc  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr