SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 10. Petak, 8. travnja 2011.
OPĆINA VIŠKOVO
Moscenicka_draga-001

14.

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst 82/04 i 110/04, 178/04, 38/09,79/09) i članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09), Općinsko vijeće Općine Viškovo na 19. sjednici održanoj 31. ožujka 2011. donijelo je

1. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
izgradnje kapitalnih objekata od interesa za
Općinu Viškovo tijekom 2011. godine

Članak 1.

U Programu izgradnje kapitalnih objekata od interesa za Općinu Viškovo tijekom 2011. godine (»Službene novine PGŽ« broj 50/10) u daljnjem tekstu: Program, članak 2. mijenja se i glasi:

Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje ovog programa je sljedeći:

- prihodi iz Proračuna 1.046.790 kn

- prenesena sredstva iz proteklih godina 9.443.710 kn


UKUPNO: 10.490.500 kn

(slovima: desetmilijunačetiristotinedevedesettisućapetsto kuna)

Ta sredstva se raspoređuju za:

- građenje, rekonstrukciju i održavanje kapitalnih objekata od interesa za Općinu Viškovo.

Članak 2.

Članak 3. Programa mijenja se i glasi:

Pod gradnjom kapitalnih objekata od interesa za Općinu Viškovo podrazumijeva se građenje novih te rekonstrukcija, sanacija i održavanje postojećih objekata predškolskog odgoja te objekata potrebnih za obavljanje društvenih djelatnosti na području Općine Viškovo tijekom 2011. godine.

Članak 3.

Članak 5. Programa mijenja se i glasi:

Program izgradnje kapitalnih objekata od interesa za Općinu Viškovo tijekom 2011. godine čini:

1.Projekt i izgradnja društvenih sadržaja
Milihovo, zgrada vrtića i okoliš 10.272.500 kn

2.Uređenje stare škole Marčelji 163.000 kn

3.Zgrada općine 55.000 kn


UKUPNO: 10.490.500 kn

(slovima: desetmilijunačetiristotinedevedesettisućapetsto kuna)

Društveni sadržaj Milihovo - vrtić

Opis podrazumijeva izmjenu elektro-projekata i izgradnju vrtića i jaslica u Viškovu.

Uređenje stare škole Marčelji

Izdaci za uređenje stare škole Marčelji podrazumijevaju izmjenu stolarije, uređenje sanitarnih čvorova, hidroizolacije u suterenskim prostorima i djelomično ličenje.

Zgrada općine

Izdaci za zgradu općine podrazumijevaju izradu idejnog rješenja nadogradnje zgrade općine.

Članak 4.

Ove 1. izmjene i dopune Programa objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupaju na snagu osmog dana od dana objave.

Klasa: 350-07/11-01/9

Ur. broj: 2170-09-11-01-1

Viškovo, 31. ožujka 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Igor Rubeša, ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr