SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 10. Petak, 8. travnja 2011.
OPĆINA VIŠKOVO
Moscenicka_draga-001

11.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08) i članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine PGŽ« broj 25/09), Općinsko vijeće Općine Viškovo na 19. sjednici održanoj dana 31. ožujka 2011. godine donijelo je

ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE
o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2011. godinu

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2011. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 50/10) u članku 10. stavku 1. iza riječi »ostvarenih u 2010. godini« dodaje se tekst koji glasi: »što iznosi 241.600 kn«.

Članak 2.

U članku 17. stavak 1. mijenja se i glasi: »U 2011. godini Općina se neće zaduživati.« U istom članku briše se stavak 2. Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/11-01/03

Ur. broj: 2170-09-11-01-2

Viškovo, 31. ožujka 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Igor Rubeša, ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr