SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 10. Petak, 8. travnja 2011.
OPĆINA VIŠKOVO
Moscenicka_draga-001

7.

Na temelju odredbe članka 110. Zakona o Proračunu (»Narodne novine« broj 87/08), članka 83. stavak 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« broj 27/05 i 127/07) i članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine PGŽ« broj 25/09), Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 19. sjednici održanoj 31. ožujka 2011. godine donijelo je

ODLUKU
o raspodjeli rezultata - viška prihoda
za 2010. godinu

Članak 1.

Ovom se Odlukom vrši raspodjela rezultata - viška prihoda utvrđenog Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za 2010. godinu u iznosu od 25.255.510,50 kuna te ranije rezerviranih sredstava od prodaje stanova u iznosu od 269.757,44 kn i ostalih rezerviranja u iznosu od 5.558.382,05 kn odnosno ukupno 31.083.649,99 kn.

Članak 2.

Ostvareni višak iz članka 1. ove Odluke raspoređuje se u 2011. godini za sljedeće namjene:


Neutrošena sredstva od prodaje stanova nad kojima 279.359,70 kn

postoji stanarsko pravo (na rezerviranja za buduće izdatke)


Projekt spomen doma I. M. Ronjgova 24.600,00 kn


DPU Ferenčić 30.000,00 kn


Prometno rješenje nerazvrstanih cesta Viškovo III 92.750,00 kn


Projekt pristupnog puta Benčani 100.000,00 kn


Projekt ceste Vozišće - Mavri, Mavri - Marčelji - Pogled 640.000,00 kn


Projekt ceste Mladenići - Ronjgi - Saršoni 237.600,00 kn


Projekti groblja Viškovo 328.188,14 kn


Održavanje javnih i nerazvrstanih prometnica 60.000,00 kn


Naknada vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta Viševac 7.973.637,54 kn


Izgradnja društvenih sadržaja (vrtić) 9.280.710,22 kn


Uređenje stare škole Marčelji 163.000,00 kn


Otkup zemljišta za buduće projekte 1.941.739,00 kn


Električna energija javne rasvjete 60.000,00 kn


Izgradnja ceste II sa infrastrukturom 981.111,86 kn


Radovi po prometnom rješenju Viškovo-Milohni 385.000,00 kn


Održavanje javnih površina 117.623,01 kn


Održavanje groblja 110.381,23 kn


Rezerviranja za buduće izdatke (cesta Mladenići - Saršoni, 5.466.549,29 kn

Vozišće-Marčelji-Pogled, Blažići-Drenova, groblje, vrtić)


Rezerviranja za izvlaštenja 75.000,00 knIzgradnja vodovodne mreže - pomoć KD Vodovod 2.610.400,00 kn


Uređenje pristupa crkvi 126.000,00 kn


UKUPNO 31.083.649,99 kn


Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/11-01/2

Ur. broj: 2170-09-11-01-2

Viškovo, 31. ožujka 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Igor Rubeša, ing, v.r.

 

Odluka o raspodjeli rezultata - viška pr  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr