SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 10. Petak, 8. travnja 2011.
OPĆINA VINODOLSKA
Moscenicka_draga-001

20.

Na temelju članka 19., 26. i 37. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 26/03), Pravilnika o utvrđivanju korisnika proračuna (»Narodne novine« broj 80/04), Smjernica Vlade republike o makroekonomskoj i fiskalnoj politici za trogodišnje razdoblje (2008.-2010.), uputa Ministarstva za izradu državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje (2008.-2010.), članka 13. st (1) i stavak (5) alineja četvrta ZAKONA O JAVNOJ NABAVI (»Narodne novine« broj 110/2008 i 125/08), članka 48. Statuta Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09), Općinsko vijeće Vinodolske općine na svojoj 11. sjednici održanoj 7. ožujka 2011. godine, donijelo je

I. IZMJENU I DOPUNU
Plana javne nabave Općine Vinodolske
za 2011. godinu

Članak 1.

U Planu javne nabave Općine Vinodolske općine za 2011. godinu, u članku 3. Plana nabave VELIKE VRIJEDNOSTI, TABELARNI DIO, u točki 2. i 3. se mijenja i glasi:

Članak 2.

U Planu javne nabave Općine Vinodolske općine za 2011. godinu, u članku 4. Plana nabave roba, radova i usluga MALE VRIJEDNOSTI, Plan se u tabelarnom dijelu mijenja se tako da se briše točka 1. »Projekt odvodnje Tribalj-projekt pročišćivača« i umjesto njega pod točkom jedan uvrštava nabava - Izrada Glavnog i izvedbenog projekta poslovne zone Barci, Grižane, kako slijedi:

Članak 3.

U Planu javne nabave Općine Vinodolske općine za 2011.godinu, u članku 4. Plana nabave roba, radova i usluga MALE VRIJEDNOSTI, Plan se u tabelarnom dijelu dopunjuje sa točkama 4. i 5. koje glase:

Članak 4.

Ostale odredbe Plana javne nabave Općine Vinodolske općine za 2011. godinu, koje nisu obuhvaćene ovim I. Izmjenama i dopunama Plana, ostaju na snazi.

Članak 5.

Ove I. Izmjene i dopune Plana javne nabave Vinodolske općine za 2011. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/1

Ur. broj: 2107-03/11-01-07

Bribir, 7. ožujka 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednica

Olga Antonić-Dukić, dr. med., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr