SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 10. Petak, 8. travnja 2011.
OPĆINA RAVNA GORA
Moscenicka_draga-001

6.

Na temelju članka 30. stavak 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 35. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/ 09), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 31. ožujka 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2010. godinu

I.

Donosi se Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu.

II.

Izvješće klasa: 363-01/11-01/14, urbroj: 2112/07-03-11-1 od 18. ožujka 2011. godine sastavni je dio ove Odluke.

III.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/11-01/14

Ur. broj: 2112/07-01-11-3

Ravna Gora, 31. ožujka 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Jasna Škorić, v. r.

A. SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA - PRIHODI

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

III.

Svi planirani programi za 2010. godinu, osim rekonstrukcije javne rasvjete u Vatrogasnoj ulici, u potpunosti su dovršeni u skladu s Drugom izmjenom i dopunom Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu.

Rekonstrukcija javne rasvjete u Vatrogasnoj ulici nije realizirana u 2010. godini zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa s Primorsko-goranskom županijom.

IV.

C. IZVJEŠĆE O UTROŠKU NAMJENSKIH SREDSTAVA

1. Sredstva komunalnog doprinosa u iznosu od 126.568,86 kn utrošena su za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i to:

- za javne površine 12.447,45 kn

 

Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenj  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr