SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 22. Petak, 2. srpnja 2004.
GRAD RIJEKA
Grad Rijeka

70.

Na temelju članka 11. točke 6. Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2004. godinu (»Narodne novine« broj 48/04) i članka 61. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/02 i 12/03) Poglavarstvo Grada Rijeke, na sjednici 29. lipnja 2004. godine, donijelo je

ODLUKU
o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe
Grada Rijeke u 2004. godini

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju kriteriji za financiranje rashoda redovite djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke sukladno planiranim i osiguranim sredstvima u Proračunu Grada Rijeke, u okviru utvrđenih sredstava iz članka 9. stavka 3. Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2004. godinu.

Ova Odluka se primjenjuje u suglasju s Proračunom Grada Rijeke za 2004. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 33/03), Odlukom o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2004. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 33/03), Uredbom o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2004. godinu (»Narodne novine« broj 48/04) i Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2004. godini (»Narodne novine« broj 48/04).

Članak 2.

Sredstva za decentraliziranu funkciju vatrogastva, u okvirima planiranih sredstava raspoređuju se za sljedeće rashode:

1. Rashodi za zaposlene u Javnoj vatrogasnoj postrojbi, i to:

- plaće,

- doprinosi na plaće.

2. Materijalni rashodi za Javnu vatrogasnu postrojbu, i to:

- rashodi za energiju, i

- rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

Članak 3.

Kriterij za financiranje rashoda za zaposlene iz članka 2. točke 1. ove Odluke je mjesečno izvršena isplata prema mjesečnom obračunu plaća, a mjerilo je broj profesionalnih vatrogasaca u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Rijeke na dan 1. 1. 2004. godine, utvrđen Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2004. godini.

Članak 4.

Prema kriteriju iz članka 3. ove Odluke, financiraju se sljedeće vrste rashoda:

- plaće za redovan rad,

- plaće za prekovremeni rad,

- plaće za posebne uvjete rada,

- ostali rashodi za zaposlene,

- doprinosi za mirovinsko osiguranje,

- doprinosi za zdravstveno osiguranje,

- doprinosi za zapošljavanje

Članak 5.

Kriterij i mjerilo za financiranje rashoda za materijalne troškove iz članka 2. točke 2. ove Odluke su ostvareni rashodi za isporučenu robu i energiju, izvršene radove i obavljene usluge Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Rijeke na temelju ispostavljenih računa dobavljača/izvoditelja.

Članak 6.

Prema kriteriju ostvarenih rashoda iz članka 5. ove Odluke, financiraju se sljedeće vrste rashoda:

- energija,

- usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-05/04-01/37

Ur. broj: 2170-01-10-04-2

Rijeka, 29. lipnja 2004.

POGLAVARSTVO GRADA RIJEKE

Predsjednik Poglavarstva
mr. sc. Vojko Obersnel, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr