SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 10. Petak, 8. travnja 2011.
OPĆINA RAVNA GORA
Moscenicka_draga-001

4.

Na temelju članka 65. stavak 3. Zakona o šumama (»Narodne novine« broj 140/05 i 82/06) i članka 35. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 31. ožujka 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2010. godinu

I.

Donosi se Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2010. godinu.

II.

Izvješće klasa: 363-01/11-01/17, urbroj: 2112/07-03-11-1 od 18. ožujka 2011. godine sastavni je dio ove Odluke.

III.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/11-01/17

Ur. broj: 2112/07-01-11-3

Ravna Gora, 31. ožujka 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Jasna Škorić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr