SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 10. Petak, 8. travnja 2011.
OPĆINA RAVNA GORA
Moscenicka_draga-001

3.

Na temelju članka 110. Zakona o Proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 35. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 31. ožujka 2011. godine, usvojilo je

GODIŠNJI OBRAČUN
Proračuna Općine Ravna Gora za 2010. godinu

Članak 1.

Godišnji obračun Proračuna Općine Ravna Gora za 2010. godinu sadrži:

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 2.

Izvršenjem Proračuna Općine Ravna Gora za 2010. godinu utvrđen je rezultat:

Višak prihoda poslovanja 1.456.914,43 kn

Višak prihoda od nefinancijske imovine 397.309,23 kn

Preneseni manjak primitaka iz 2009. g. 949.362,09 kn

Manjak primitaka od financijske imovine 1.224.494,24 kn

Ostvarenim viškom prihoda poslovanja i viškom prihoda od nefinancijske imovine pokriva se preneseni manjak primitaka od financijske imovine iz 2009. godine kao i manjak primitaka od financijske imovine u 2010. godini te tako utvrđeni manjak primitaka od financijske imovine iznosi 319.632,67 kuna.

Članak 3.

Manjak prihoda po Godišnjem obračunu Proračuna Općine Ravna Gora za 2010. godinu u iznosu od 319.632,67 kn podmirit će se iz prihoda Proračuna za 2011. godinu.

Članak 4.

Izvršenje bilančnog dijela Proračuna Općine Ravna Gora za 2010. godinu sastavni je dio Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Ravna Gora za 2010. godinu.

Članak 5.

Ovaj Godišnji obračun stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-05/11-01/1

Ur.Broj: 2112/07-01-11-7

Ravna Gora, 31. ožujka 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
RAVNA GORA

Predsjednik
Jasna Škorić, v. r.

Općina Ravna Gora

PLAN I IZVRŠENJE PRORAČUNA - OPĆI DIO ZA 2010. GODINU
OD 1. 1. 10. - 31. 12. 10.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Godišnji obračun Proračuna Općine Ravna   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr