SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 22. Petak, 2. srpnja 2004.
GRAD RIJEKA
Grad Rijeka

68.

Na temelju članka 21. Odluke o uređenju prometa na području Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 1/98, 4/98 - ispr., 6/01 i 19/02) Poglavarstvo Grada Rijeke, na sjednici 29. lipnja 2004. godine, donijelo je

DOPUNE OPĆIH UVJETA
o načinu naplate parkiranja na javnom parkiralištu

Članak 1.

U Općim uvjetima o načinu naplate parkiranja na javnom parkiralištu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 2/03.) u članku 2. stavku 3. iza riječi »parkiralištu« dodaju se riječi »R. Benčić, Gomila (uključujući i ulicu Šime Ljubića)«.

Članak 2.

Ove Dopune Općih uvjeta stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-05/04-01/36

Ur. broj: 2170-01-10-04-2

Rijeka, 29. lipnja 2004.

POGLAVARSTVO GRADA RIJEKE

Predsjednik Poglavarstva
mr. sc. Vojko Obersnel, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr